نوشته‌ها

ایزوگام فویلدار

ایزوگام فویلدار چیست؟

  ایزوگام فویلدار و موارد استفاده از آن در حالت کلی تمامی کارخانه های تولید ایزوگام، ایزوگام ها را در دو نوع متفاوت ایزوگام فویدار و ساده یا پودری تولید میکنند که موارد استفاده ی انها متفاوت می باشد. ایزوگام فویلدار سال ها پیش، قبل ا…